Salg av trevirke

Skauen treverksted har eget båndsagbruk for skjæring av trær til plank. Det meste av virket vi skjærer har opprinnelse fra Tjøme eller øyene rundt, men det hender at vi også skjærer virke fra Tønsberg og andre spennende steder om vi kommer over fine emner. Sagbruket vi benytter er et Frontier OS-31 kjøp hos Norlog AS. Sagbruket har kapasitet på inntil 59 cm bredde og stammer opp til 79 cm.

Vi tørker ferdig skjært virke i en Sauno(Logosol) tørkemaskin som gir møbeltørt virke fra 6-8% (Avvik kan forekomme). De ferdige emnene benyttes i egen produksjon eller selges videre til andre som har behov for trevirke i god kvalitet til møbelproduksjon. Vi forsøker å produsere godt møbelvirke, fortrinnsvis i løvtre, men også god furu om vi kommer over det. Gran skjæres kun unntaksvis om det er behov for konstruksjonsvirke eller andre spesielle ønsker.

Skauen treverksted kan også leie-skjære virke etter avtale. Ta kontakt med oss om det er noe du ønsker skjært i spesielle dimensjoner.